Saturday, November 26, 2011

Khi người ta đến tuổi già - 人到老年

Rating:
Category:Books
Genre: Nonfiction
Author:TTM biên dịch

  人到老年

  Nhân Đáo Lão Niên
  人到老年,會突然醒悟:生命是有盡頭的。

  這種感悟會使他們行動起來,去做一些他們很想做但以前總也沒有做的事情,有時,他們甚至用他們意料不到的方式!

  人到老年,才真正的認識自己,也才真正屬於自己,並且用一種寬容、舒適和誠實的方式接受自己。

 • Phát âm (pin yin)

  Rén dào lǎo nián,huì tū rán xǐng wù:shēng mìng shì yǒu jìn tóu de。 Zhè zhǒng gǎn wù huì shǐ tā men xíng dòng dì lái, qù zuò yī sā tā men hěn xiǎng zuò dàn yǐ qián zǒng yě méi yǒu zuò de shì qíng, yǒu shí, tā men shén zhì yòng tā men yì liào bù dào de fāng shǐ!

  Rén dào lǎo nián, cái zhēn zhèng de rèn shì zì jǐ, yě cái zhēn zhèng shǔ yú zì jǐ, bìng qiě yòng yī zhǒng kuān róng 、shū shì hé chéng shí de fāng shǐ jiē shòu zì jǐ。


 • Hán Việt

  Nhân đáo lão niên, hội đột nhiên tỉnh ngộ: sanh mệnh thị hữu tận đầu đích。

  Giá chủng cảm ngộ hội sử tha môn hành động khởi lai, khứ tố nhất ta tha môn ngận tưởng tố đãn dĩ tiền tổng dã một hữu tố đích sự tình, hữu thì, tha môn thậm chí dụng tha môn ý liêu bất đáo đích phương thức!

  Nhân đáo lão niên, tài chân chánh đích nhận thức tự kỉ, dã tài chân chánh chúc vu tự kỉ, tịnh thả dụng nhất chủng khoan dung 、thư thích hòa thành thật đích phương thức tiếp thụ tự kỉ。


 • Biên dịch

  Người ta khi đến tuổi già, mới đột nhiên "tỉnh ngộ" rằng: sinh mệnh con người là có giới hạn.

  Những loại cảm ngộ này sẽ khiến hành động của người ta chợt bật dậy, họ rất muốn đi làm một số việc mà trước đây họ họ vẫn chưa từng làm, có lúc, thậm chí họ dùng đến những phương thức mà họ chưa từng kỳ vọng đến.

  Người ta khi đến tuổi già, người ta mới thật sự nhận thức được chính mình, và cũng mới thật sự thuộc về bản thân mình, hơn nữa họ còn dùng tấm lòng khoan dung, một cách nhẹ nhàng dễ chịu và thành thực mà tiếp nhận bản thân mình.

  人到老年,方才明白,東奔西走竭力想去改變的不是別的,恰恰是他們自己。幾十年的時光換來的不是別的,而是心如止水。

  人到老年,才真正領悟到什麼叫百川歸海,什麼叫萬物歸一。

  人到老年,開始明白。老年自有老年的風景。青春雖然美麗,但他會隨世界流逝和退色,而青春的心境才是生命中一道不變的風景綫!

  人到老年,冷靜地去看待婚姻和家庭。他們知道。世上沒有完全合乎男人心境的女人,也沒有完全合乎女人心境的男人。

 • Phát âm (pin yin)

  Rén dào lǎo nián, fāng cái míng bái, dōng bēn xī zǒu jié lì xiǎng qù gǎi biàn de bù shì bié de, qià qià shì tā men zì jǐ。 jǐ huā nián de shí guāng huàn lái de bù shì bié de, ér shì xīn rú zhǐ shuǐ。

  Rén dào lǎo nián, cái zhēn zhèng gé wù dào shí ma jiào bǎi chuān guī hǎi, shí ma jiào wàn wù guī yī。

  Rén dào lǎo nián, kāi shǐ míng bái。 Lǎo nián zì yǒu lǎo nián de fēng jǐng。 Qīng chūn suī rán měi lì,dàn tā huì ào shì jiè liú shì hé tuì sè, ér qīng chūn de xīn jìng cái shì shēng mìng zhōng yī dǎo bù biàn de fēng jǐng xiàn!

  Rén dào lǎo nián, lěng jìng dì qù kàn dài hūn ráo hé jiā tíng。 Tā men zhī dǎo。 Shì shàng méi yǒu wán liǎng hé hū nán rén xīn jìng de nǚ rén, Yě méi yǒu wán liǎng hé hū nǚ rén xīn jìng de nán rén。

 • Hán Việt

  Nhân đáo lão niên, phương tài minh bạch, đông bôn tây tẩu kiệt lực tưởng khứ cải biến đích bất thị biệt đích, kháp kháp thị tha môn tự kỉ。 Ki thập niên đích thì quang hoán lai đích bất thị biệt đích, nhi thị tâm như chỉ thủy。

  Nhân đáo lão niên, tài chân chánh lĩnh ngộ đáo thập ma khiếu bách xuyên quy hải, thập ma khiếu vạn vật quy nhất。

  Nhân đáo lão niên, khai thủy minh bạch。 Lão niên tự hữu lão niên đích phong cảnh。 thanh xuân tuy nhiên mĩ lệ, đãn tha hội tùy thế giới lưu thệ hòa thối sắc, nhi thanh xuân đích tâm cảnh tài thị sanh mệnh trung nhất đạo bất biến đích phong cảnh tuyến!

  Nhân đáo lão niên, lãnh tĩnh địa khứ khán đãi hôn nhân hòa gia đình。 Tha môn tri đạo。 Thế thượng một hữu hoàn toàn hợp hồ nam nhân tâm cảnh đích nữ nhân, dã một hữu hoàn toàn hợp hồ nữ nhân tâm cảnh đích nam nhân。

 • Biên dịch

  Người ta khi đến tuổi già, người ta mới thấy rõ rằng, bấy lâu nay đông bôn tây tẩu kiệt sức để muốn thay đổi không là gì khác cả, mà hoàn toàn chỉ là vì bản thân của họ mà thôi. Những ngày tháng sáng lạng của mấy chục năm qua đổi lại chẳng là gì khác, mà là cái tâm cảnh yên tĩnh

  Người ta khi đến tuổi già, mới thật sự lĩnh ngộ được rằng: vì sao gọi là cái bách xuyên quy hải, vì sao mà gọi là cái vạn vật quy nhất.

  Người ta khi đến tuổi già, mới bắt đầu biết rõ rằng, tuổi già tự có phong cảnh riêng của tuổi già. Tuổi thanh xuân mặc dù mỹ lệ, nhưng rồi nó sẽ tàn phai trôi qua không trở lại, mà cái tuổi thanh xuân của "tâm cảnh" mới là phong cảnh "bất biến" của con đường sinh mệnh.

  Người ta khi đến tuổi già, mới có thể "lãnh tịnh" để mà đối đãi việc hôn nhân cùng gia đình. Người ta mới biết rằng ... trên đời này không có "sự hoàn toàn hợp với" người đàn ông trong mộng của nữ giới, và cũng không có "sự hoàn toàn hợp với" người đàn bà trong mộng của nam giới.

  人到老年,已懂得安慰自己,並且學會在似乎無盡的黑暗中為自己點一盞希望的燈。

  人到老年,看人和事不像過去那麼簡單。因此,不必非得按別人的主意行事。

  人到老年,開始明白,世事並非黑白分明,在黑白之間往往有一繫列的中間色。

  人到老年,開始明白,人生一世,無論成功和失敗,歡樂和痛苦,盛衰與榮辱,都自然流水,从那里來還的回到那里去,於是,寧靜致遠。

 • Phát âm (pin yin)

  Rén dào lǎo nián, yǐ dǒng dé ān wèi zì jǐ, bìng qiě xué huì zài sì hū wú jìn de hè àn zhōng wèi zì jǐ diǎn yī zhǎn xī wàng de dēng。

  Rén dào lǎo nián, kàn rén hé shì bù xiàng guò qù nā ma jiǎn dān。 Yīn cǐ, bù bì fēi dé àn bié rén de zhǔ yì xíng shì。

  Rén dào lǎo nián, kāi shǐ míng bái, shì shì bìng fēi hè bái fēn míng, zài hè bái zhī jiān wǎng wǎng yǒu yī jì liè de zhōng jiān sè。

  Rén dào lǎo nián, kāi shǐ míng bái, rén shēng yī shì, wú lún chéng gōng hé shī bài, huān lè hé tòng gǔ, shèng shuāi yǔ róng rù, dū zì rán liú shuǐ, cóng nā chóng lái huán de huí dào nā chóng qù, yú shì, zhù jìng zhì yuǎn。


 • Hán Việt

  Nhân đáo lão niên, dĩ đổng đắc an úy tự kỉ, tịnh thả học hội tại tự hồ vô tận đích hắc ám trung vi tự kỉ điểm nhất trản hi vọng đích đăng。

  Nhân đáo lão niên, khán nhân hòa sự bất tượng quá khứ na ma giản đan。 Nhân thử, bất tất phi đắc án biệt nhân đích chủ ý hành sự。

  Nhân đáo lão niên, khai thủy minh bạch, thế sự tịnh phi hắc bạch phân minh, tại hắc bạch chi gian vãng vãng hữu nhất hệ liệt đích trung gian sắc。

  Nhân đáo lão niên, khai thủy minh bạch, nhân sanh nhất thế, vô luận thành công hòa thất bại, hoan nhạc hòa thống khổ, thịnh suy dữ vinh nhục, đô tự nhiên lưu thủy, tòng na lí lai hoàn đích hồi đáo na lí khứ, vu thị, ninh tĩnh trí viễn。

 • Biên dịch

  Người ta khi đến tuổi già, "đã biết tự chăm sóc bản thân mình": mà đồng thời còn học được dường như trong sự vô tận của tăm tối ... biết vì bản thân mà tự thắp "một ngọn" đèn hy vọng cho chính mình.

  Người ta khi đến tuổi già, nhìn người nhìn việc, không giống như cách nhìn trong quá khứ, thấy mọi sự sao mà đơn giản quá. Vì vậy, thấy chẳng còn cần thiết phải theo chủ ý của kẻ khác mà hạnh sự nữa.

  Người ta khi đến tuổi già, mới bắt đầu thấy rõ rằng, sự việc ở trên đời đều không cần phân rõ trắng đen, ở trong giữa cái đen trắng ấy thường luôn có "một loạt các sắc màu ở trong đó".

  Người ta khi đến tuổi già, mới bắt đầu thấy rõ rằng: trong cõi nhân sinh này, vô luận thành công hay thất bại, hoan lạc hay thống khổ, thịnh suy hay vinh nhục, cũng đều như dòng nước tự chảy mà trôi qua, từ nơi đó đến thì cũng từ nơi đó mà đi. Rồi ngay đó, sự an toàn tĩnh lặng suy cho cùng rồi cũng xa xôi.

  人到老年,開始明白,衰老不是从中年開始,而是从對生活的厭倦開始。

  人到老年,開始明白,孤獨、寂寞、痛苦、失敗,是人生不可缺少的調味品,因此,善待真實的人生才對。

  人到老年,不再有少年的狂妄,青年的浪漫,更多的則是對生活的感悟和理解。

  人到老年,不再擁有童年的笑臉和青春的美麗,卻常常在午夜夢回。

 • Phát âm (pin yin)

  Rén dào lǎo nián, kāi shǐ míng bái, shuāi lǎo bù shì cóng zhōng nián kāi shǐ, ér shì cóng duì shēng huó de yàn juàn kāi shǐ。

  Rén dào lǎo nián, kāi shǐ míng bái, gū dú 、jì mò 、tòng gǔ 、shī bài, shì rén shēng bù kě quē shǎo de diào wèi pǐn, yīn cǐ, shàn dài zhēn shí de rén shēng cái duì。

  Rén dào lǎo nián, bù zài yǒu shǎo nián de kuáng fāng, qīng nián de láng màn, gēng duō de zé shì duì shēng huó de gǎn wù hé lǐ jiě。

  Rén dào lǎo nián, bù zài yōng yǒu tóng nián de shào liǎn hé qīng chūn de měi lì, què cháng cháng zài wǔ yè mèng huí。


 • Hán Việt

  Nhân đáo lão niên, khai thủy minh bạch, suy lão bất thị tòng trung niên khai thủy, nhi thị tòng đối sanh hoạt đích yếm quyện khai thủy。

  Nhân đáo lão niên, khai thủy minh bạch, cô độc 、tịch mịch 、thống khổ 、thất bại ,thị nhân sanh bất khả khuyết thiểu đích điều vị phẩm, nhân thử, thiện đãi chân thật đích nhân sanh tài đối。

  Nhân đáo lão niên, bất tái hữu thiểu niên đích cuồng vọng, thanh niên đích lãng mạn, canh đa đích tắc thị đối sanh hoạt đích cảm ngộ hòa lí giải。

  Nhân đáo lão niên, bất tái ủng hữu đồng niên đích tiếu kiểm hòa thanh xuân đích mĩ lệ, khước thường thường tại ngọ dạ mộng hồi。

 • Biên dịch

  Người ta khi đến tuổi già, mới bắt đầu thấy rõ rằng, "suy lão" không phải là bắt đầu có từ tuổi trung niên, mà là bắt đầu từ sự đối mặt với cái "chán ngán mỏi mệt" trong sinh hoạt mà ra.

  Người ta khi đến tuổi già, mới bắt đầu hiểu rằng, sự cô độc, tịch mịch, thống khổ, thất bại, đều là sự điều hòa những phẩm vị sống không thể thiếu được trong kiếp nhân sinh, vì vậy, "đối đãi tốt thiện" với chúng, thì mới chính là sự "thiện đãi" thật sự của kiếp nhân sinh này.

  Người ta khi đến tuổi già, không còn có sự cuồng vọng của tuổi thiếu niên, sự lãng mạn của tuổi thanh xuân, mà đối với cuộc đời càng thêm có nhiều sự cảm ngộ và lý giải.

  Người ta khi đến tuổi già, không còn giữ được gương mặt tươi cười của tuối ấu thơ cùng sự mỹ lệ của tuổi thanh xuân nữa, người ta thường thường lùi về vòng quanh trong cái giấc mộng trưa hè và đêm tối của mình.

  人到老年,能坦然的面對自己的平凡,他們開始明白,並非人人都能成功,都有大作為,但做人也是一生的事業,隻要自己奮鬥過,追求過,失敗又有何妨?

  人到老年,胸懷開始變的像大海,裝的下四海風雲,容的下千古恩怨。

  人到老年,可以領悟到人生最實質,最內在,最主體的人容,可以把美麗的花朵和豐收的果實揉進生命的脈絡,滋養人生,豐富人生,實現人生。

  人到老年,如日到夕陽,雖然美麗,卻是黃昏。年輕的朋友們,請珍惜今日,善待明日,才可以做到無悔的今生!


 • Phát âm (pin yin)

  Rén dào lǎo nián, néng tǎn rán de miǎn duì zì jǐ de bīng chù, tā men kāi shǐ míng bái, bìng fēi rén rén dū néng chéng gōng, dū yǒu dà zuō wèi, dàn zuò rén yě shì yī shēng de shì yè, zhī yào zì jǐ fèn dòu guò, zhuī pà guò, shī bài yòu yǒu hé fáng?

  Rén dào lǎo nián, xiōng huái kāi shǐ biàn de xiàng dà hǎi, zhuāng de xià sì hǎi fēng yún, róng de xià qiān gǔ ēn yuàn。

  Rén dào lǎo nián, kě yǐ gé wù dào rén shēng zuì shí zhí, zuì nèi zài, zuì zhǔ tǐ de rén róng, kě yǐ bǎ měi lì de huā duǒ hé fēng shōu de guǒ shí róu jìn shēng mìng de mò luò, zī yǎng rén shēng, fēng fù rén shēng, shí xiàn rén shēng。


 • Hán Việt

  Nhân đáo lão niên, năng thản nhiên đích diện đối tự kỉ đích bình phàm, tha môn khai thủy minh bạch, tịnh phi nhân nhân đô năng thành công, đô hữu đại tác vi, đãn tố nhân dã thị nhất sanh đích sự nghiệp, chích yếu tự kỉ phấn đấu quá, truy cầu quá, thất bại hựu hữu hà phương?

  Nhân đáo lão niên, hung hoài khai thủy biến đích tượng đại hải, trang đích hạ tứ hải phong vân, dung đích hạ thiên cổ ân oán。

  Nhân đáo lão niên, khả dĩ lĩnh ngộ đáo nhân sanh tối thật chất, tối nội tại, tối chủ thể đích nhân dung, khả dĩ bả mĩ lệ đích hoa đóa hòa phong thu đích quả thật nhu tiến sanh mệnh đích mạch lạc, tư dưỡng nhân sanh, phong phú nhân sanh, thật hiện nhân sanh。

  Nhân đáo lão niên, như nhật đáo tịch dương, tuy nhiên mĩ lệ, khước thị hoàng hôn。 Niên khinh đích bằng hữu môn,thỉnh trân tích kim nhật, thiện đãi minh nhật, tài khả dĩ tố đáo vô hối đích kim sanh!

 • Biên dịch

  Người ta khi đến tuổi già, có thể thản nhiên đối mặt với cái bình thường của bản thân. Họ thấy rõ rằng, làm người không phải ai cũng đều có thể thành công, người người đều có thể có đất mà thi thố tài năng; Nhưng làm người cũng là sự nghiệp của một đời, "chỉ cần tự mình phấn đấu qua", truy cầu qua, thì thất bại cũng nào đâu có ngại gì?

  Người ta khi đến tuổi già, "lòng dạ" bắt đầu biến thành giống như "đại hải", làm như đã từng chịu được ... bốn biển mưa gió, dung thứ được cho cả ... những ân oán ngàn xưa.

  Người ta khi đến tuổi già, khả dĩ "lãnh ngộ" được nội dung của cái thực chất cùng tột - cái nội tại cùng tột - cái chủ thể tối thượng của kiếp nhân sinh, khả dĩ đem vẻ mỹ lệ của một đóa hoa hòa cùng với sự bội thu của cái kết quả thực mà lẫn lộn vào cái mạch lộ của kiếp người, cái bồi dưỡng kiếp người, hiện thực cho kiếp nhân sinh này.

 • http://www.duwenzhang.com/wenzhang/renshengzheli/ganwu/20100103/85726.html

No comments:

Post a Comment

:) :( :)) :(( =))

Những entries gần đây2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”


.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.

Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (11) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (27) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (34) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (3) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (29) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (102) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free countersNgười xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...